Difference between revisions of "People"

From cslt Wiki
Jump to: navigation, search
Line 27: Line 27:
  
 
Chao Xing:  Beijing Jiaotong University  
 
Chao Xing:  Beijing Jiaotong University  
 
Dongxu Zhang: Beijing Posts and Telecommunications University
 
  
 
Yiye Lin: Beijing Institute of Technology
 
Yiye Lin: Beijing Institute of Technology
  
Bin Yuan: Beijing Posts and Telecommunications University
+
Bin Yuan: BUPT
  
Mian Wang: Beijing Posts and Telecommunications University
+
Dongxu Zhang: BUPT
  
Xiangyu Zeng: Beijing Posts and Telecommunications University
+
Xiangyu Zeng: BUPT
  
Mian Wang: Beijing Posts and Telecommunications University
+
Mian Wang: BUPT
  
 
'''Collaborative students'''
 
'''Collaborative students'''
Line 45: Line 43:
  
 
Fanhu Bie: CSLT, speaker ID group
 
Fanhu Bie: CSLT, speaker ID group
 +
 +
Lantian Li: CSLT, speaker ID group
  
 
Askar Rouz: CSLT, speaker ID group
 
Askar Rouz: CSLT, speaker ID group

Revision as of 07:49, 9 February 2015

Faculty

Dong Wang [homepage][Resume (Chinse)(English) ] [ Pictures ]

Students

Chao Liu

Engineers

Zhiyong Zhang (leader of the speech processing team)

Rong Liu (group assistant, leader of the text processing team)

Xuewei Zhang (group assistant)

Mengyuan Zhao

Xiaoxi Wang

Tianyi Luo


Intern students

Shi Yin: Chongqing Post U.

Chao Xing: Beijing Jiaotong University

Yiye Lin: Beijing Institute of Technology

Bin Yuan: BUPT

Dongxu Zhang: BUPT

Xiangyu Zeng: BUPT

Mian Wang: BUPT

Collaborative students

Jun Wang: CSLT, speaker ID group

Fanhu Bie: CSLT, speaker ID group

Lantian Li: CSLT, speaker ID group

Askar Rouz: CSLT, speaker ID group


Collaborative researchers

Javier Tejedor, University of Madrid, Spain

Nick Evance, EURECOM, France

Simon King, University of Edinburgh, UK

Ravi Vipperla, Nuance, UK

Guozhen Zhao, Chinese Academy


Collaborative engineers

Xinkai Du, Huilan

Bo Hu, Puqiang


Allumi

Xi Ma: Beijing Post U.

Xizi Ouyang : Kuang yuan

Mahpirat: Xinjiang U.

Zulhumar, Xinjiang U.

Jun Qi, U. Washington

Hussein: Xinjiang U.

Fuhe Li: Petro Univ. Tsingdao

Tanche Li: CS, Tsinghua Univ.

Xuesheng Li: Petro Univ. Tsingdao

Xiangtao Meng: Chongqing Post U.

Xue Chen, Huilan

Zhao Fang, Huilan

Huabo Xie, Puqiang