Difference between revisions of "2019-11-25"

From cslt Wiki
Jump to: navigation, search
Line 127: Line 127:
 
|Zhixin Liu
 
|Zhixin Liu
 
||  
 
||  
*  
+
* Prepare data for pronunciation
 
||
 
||
*  
+
* To run the first stage of pronunciation
 
||
 
||
 
*   
 
*   

Revision as of 10:56, 24 November 2019

People This Week Next Week Task Tracking (DeadLine)
Dong Wang
Yunqi Cai
Zhiyuan Tang
Lantian Li
Ying Shi
Wenqiang Du
Haoran Sun
Yue Fan
Jiawen Kang
Ruiqi Liu
Sitong Cheng
Zhixin Liu
  • Prepare data for pronunciation
  • To run the first stage of pronunciation