Difference between revisions of "2019-11-25"

From cslt Wiki
Jump to: navigation, search
(以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Yunqi Cai...”为内容创建页面)
 
Line 60: Line 60:
 
|-
 
|-
 
|Wenqiang Du
 
|Wenqiang Du
 +
||
 +
*
 +
||
 +
*
 +
||
 +
 +
|-
 +
 +
 +
|-
 +
|Haoran Sun
 
||  
 
||  
 
*  
 
*  
Line 93: Line 104:
 
|-
 
|-
 
|Ruiqi Liu
 
|Ruiqi Liu
 +
||
 +
*
 +
||
 +
*
 +
||
 +
 +
|-
 +
 +
 +
|-
 +
|Sitong Cheng
 +
||
 +
*
 +
||
 +
*
 +
||
 +
 +
|-
 +
 +
 +
|-
 +
|Zhixin Liu
 
||  
 
||  
 
*  
 
*  

Revision as of 00:31, 12 November 2019

People This Week Next Week Task Tracking (DeadLine)
Dong Wang
Yunqi Cai
Zhiyuan Tang
Lantian Li
Ying Shi
Wenqiang Du
Haoran Sun
Yue Fan
Jiawen Kang
Ruiqi Liu
Sitong Cheng
Zhixin Liu