Difference between revisions of "2015-11-23"

From cslt Wiki
Jump to: navigation, search
(以“* nnet3 training # start and track 4000h-8k nnet3 training. 4*1200 training done but results not good as nnet1-4*1200. 7*2048 running. # run some experiments on 120h...”为内容创建页面)
 
 
(18 intermediate revisions by 16 users not shown)
Line 1: Line 1:
* nnet3 training
+
[[Mengyuan Zhao 2015-11-23]]
# start and track 4000h-8k nnet3 training. 4*1200 training done but results not good as nnet1-4*1200. 7*2048 running.
+
 
# run some experiments on 120h dataset to test some of the configs in nnet3 such as "learn-rate", "samples-per-iter".
+
[[Qixi Wang 2015-11-23]]
 +
 
 +
[[Tianyi Luo 2015-11-23]]
 +
 
 +
[[Yazhou Gao 2015-11-23]]
 +
 
 +
[[Xiaoyue Gao 2015-11-23]]
 +
 
 +
[[Xiangyu Zeng 2015-11-23]]
 +
 
 +
[[Chao Xing 2015-11-23]]
 +
 
 +
[[Yue Zhang 2015-11-23]]
 +
 
 +
[[Xiaoxi Wang 2015-11-23]]
 +
 
 +
[[Xuewei Zhang 2015-11-23]]
 +
 
 +
[[Zhiyuan Tang 2015-11-23]]
 +
 
 +
[[Zhiyong Zhang 2015-11-23]]
 +
 
 +
[[Rong Liu 2015-11-23]]
 +
 
 +
[[Lantian Li 2015-11-23]]
 +
 
 +
[[Dongxu Zhang 2015-11-23]]
 +
 
 +
[[Yang Yu 2015-11-23]]
 +
 
 +
[[Hui Tang 2015-11-23]]
 +
 
 +
[[Haotian Shi 2015-11-23]]

Latest revision as of 02:38, 25 November 2015

Mengyuan Zhao 2015-11-23

Qixi Wang 2015-11-23

Tianyi Luo 2015-11-23

Yazhou Gao 2015-11-23

Xiaoyue Gao 2015-11-23

Xiangyu Zeng 2015-11-23

Chao Xing 2015-11-23

Yue Zhang 2015-11-23

Xiaoxi Wang 2015-11-23

Xuewei Zhang 2015-11-23

Zhiyuan Tang 2015-11-23

Zhiyong Zhang 2015-11-23

Rong Liu 2015-11-23

Lantian Li 2015-11-23

Dongxu Zhang 2015-11-23

Yang Yu 2015-11-23

Hui Tang 2015-11-23

Haotian Shi 2015-11-23