Asr-status-check-archive-2015

From cslt Wiki
Jump to: navigation, search

2015-12

Deadline ASK ZZY ZMY LR LLT WXX XCHAO ZengXY ZhangDX LTY ZXW TangZY Tanghui Yuyang ZhangYue GaoYazhou WangQX GaoXiaoyue Shihaotian LuoLing PYQ
2015-12-07 X - - - - + - - - - + - 0 - - 0 0 - - - 0
2015-12-14 X X1+ + X1- + - - + + - + + 0 - - 0 0 0 0 0 -
2015-12-21 X + X 0 X2- - + - - - - - 0 - 0 0 - 0 0 0 X
2015-12-28 X X - 0 X - - - - - + - - 0 0 0 - 0 0 0 -


2015-11

Deadline ASK ZZY ZMY LR LLT WXX XCHAO ZengXY ZhangDX LTY ZXW TangZY Tanghui Yuyang ZhangYue GaoYazhou WangQX GaoXiaoyue Shihaotian
2015-11-02 X - - - X7- + - X1- X1- - X1- X1- - + - 0 0 0 0
2015-11-09 X X1- - - - - - - X1- - X1- X1+ - - - 0 0 0 0
2015-11-16 X X + - X1- - - X1- X1- X1- X7- X1- - - X - - - 0
2015-11-23 X X1+ - X1- X1+ - - - X1+ - + - X1- X1- - - - - -
2015-11-30 X X - X1- - - - X - - X - - X - - + - X

2015-10

Deadline ASK ZZY ZMY LR LLT WXX XCHAO ZengXY ZhangDX LTY ZXW TangZY Tanghui Yuyang Susheng
2015-10-05 0 0 0 0 - 0 - - + 0 - 0 - - 0
2015-10-12 X - - - + - - - - - + - - - -
2015-10-19 X - - - - - - + - - + + - - +
2015-10-26 X - - - - - - - - - X - - - -

2015-9

Deadline ASK ZZY ZMY LR LLT WXX XCHAO ZengXY ZhangDX LTY ZXW TangZY Tanghui Yuyang Susheng Ningke Zuocy Lizh Qijun Luoling WQX
2015-09-07 0 - - - - - - 0- - - - - - - 0 O X O - - 0-
2015-09-14 - - - X1- X1- X1- X1- X1- X1- - - - X1- X1- 0 O 0 X1- X1- X- -
2015-09-21 X - - X1- + 0 X1- - X1+ X4- X1+ X1- X1- X1- X1- O 0 0 - X -
2015-09-28 X 0 0 - + 0 + - + + - - - - - O 0 0 0 X 0


2015-8

Deadline FM XZD ASK ZZY ZMY LR LLT WXX XCHAO ZengXY ZhangDX LTY ZXW MX TangZY YeZP Tanghui Yuyang Susheng Ningke Yuhc Zuocy Lizh Qijun Luoling WQX
2015-08-02 O O O - - - - - - O O - - X - O - - - O - - O O O O
2015-08-10 O O O - - - - - - O O - - X - O - - - O - - O O O O
2015-08-17 O O O - - - - - - O O - - - - O - - - - O O O O O O
2015-08-24 O O O - - X X X- - O O - - O - O - X- O X- - X- O O O O
2015-08-31 O O O X- - - - X- - O X- - - O - O - - O - - X- O - O- 0

2015-3

Deadline LC WJ BFH FM XZD ASK ZZY ZMY LR LLT WXX YS XCHAO LYY ZengXY ZhangDX YuanB LTY ZXW MX TangZY YeZP
2015-03-08 - X + - - = + + + + X + X + + X X + + + - -


2015-1

Deadline LC WJ BFH FM XZD ASK ZZY ZMY LR LLT WXX YS XCHAO LYY ZengXY ZhangDX YuanB LTY ZXW MX
2015-01-05 - X - - + X - - - + X + - - - - X X
2015-01-12 - - = - - - - - - - + + - X O - + - - +
2015-01-19 - X - - + X + + - + - + X X O + + + + -
2015-01-26 - X - - + X + + - + + + X X O + + X - +
2015-02-02 - X - - X X X + X + + + X - - + + + + +
2015-02-09 - X + - X X + + + + - + X + 0 + 0 + + +