ASR work Schedule

From cslt Wiki
Jump to: navigation, search

Speech Processing Team Schedule

Members

Current Members

 • Zhiyuan Tang
 • Lantian Li
 • Ying Shi
 • Yunqi Cai
 • Wenqiang Du
 • Yue Fan
 • Jiawen Kang
 • Ruiqi Liu
 • Yang Zhang

Former Members

 • Chao Liu: ChangTing Technology
 • Xiangtao Meng: China Construction Bank
 • Shi Yin: Huawei
 • Yiye Lin: University of Southern California
 • Sheng Su: Student of Beijing University of Posts and Telecommunications
 • Xuewei Zhang: Baidu
 • Xiangyu Zeng: Columbia University
 • Jingyi Lin
 • Yixiang Chen
 • Hang Luo
 • Yanqing Wang
 • Zhiyong Zhang
 • Mengyuan Zhao

Work Process

Latest

asr-progress 2017.08

asr-progress 2017.07

asr-progress 2017.06

asr-progress 2017.04

asr-progress 2017.01

asr-progress 2016.12

asr-progress 2016.11

asr-progress 2016.10

asr-progress 2016.09

asr-progress 2016.08

Holiday plan

2017 Spring Festival

2020 Spring Festival