Difference between revisions of "2020-08-31"

From cslt Wiki
Jump to: navigation, search
Line 6: Line 6:
 
|Dong Wang
 
|Dong Wang
 
||  
 
||  
*  
+
* multi-genre paper partly finished
 
||
 
||
*  
+
* complete the multi-genre paper
 
||
 
||
 
*   
 
*   

Revision as of 21:31, 30 August 2020

People This Week Next Week Task Tracking (DeadLine)
Dong Wang
  • multi-genre paper partly finished
  • complete the multi-genre paper
Yunqi Cai
Zhiyuan Tang
Lantian Li
Ying Shi
Haoran Sun
Yue Fan
Jiawen Kang
Ruiqi Liu
Haolin Chen
Jiao Han