Difference between revisions of "2020-05-04"

From cslt Wiki
Jump to: navigation, search
Line 39: Line 39:
 
|Lantian Li
 
|Lantian Li
 
||  
 
||  
* SRE chapter of Speech book.
+
* Write SRE chapter of Speech book.
* Write 'shui mu' application  
+
* Write 'Shui Mu' application.
 
||
 
||
 
* Write INTERSPEECH paper.
 
* Write INTERSPEECH paper.

Revision as of 11:49, 5 May 2020

People This Week Next Week Task Tracking (DeadLine)
Dong Wang
Yunqi Cai
Zhiyuan Tang
Lantian Li
  • Write SRE chapter of Speech book.
  • Write 'Shui Mu' application.
  • Write INTERSPEECH paper.
Ying Shi
Haoran Sun
Yue Fan
Jiawen Kang
Ruiqi Liu
Sitong Cheng
Zhixin Liu
Haolin Chen